Nieuws
< TERUG NAAR OVERZICHT

20 maart 2013

Werken Eeklo

Onderstaand enige info aangaande WERKEN EEKLO:

1)     Vanaf woensdag 20 maart wordt in Kunstdal de zijberm aan de kant van de oneven huisnummers hersteld, op die plaatsen waar nu nog geen verharding ligt. Regelmatig zijn er diepe putten langsheen de weg, wat schade geeft aan voertuigen en risico levert op valpartijen voor fietsers. Er wordt een fundering van steenslag aangebracht, met een laag asfalt van drie meter breed er op. Op die manier moet het herstel duurzaam zijn. Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 maart worden de grond- en funderingswerken uitgevoerd. Maandag 25 en dinsdag 26 maart worden de asfalteringswerken ingepland. De timing hangt uiteraard af van de weersomstandigheden.

Er is beperkte hinder voor het plaatselijk bedrijfsverkeer. Dit kan langzaam langs de werfzones over de bestaande betonbaan.

 

 

2)     De riooldeksels op de Tieltsesteenweg – tussen het kruispunt met de Korte Moeie en het kruispunt met de Nijverheidskaai – worden vervangen. De bestaande rioleringsdeksels zijn in slechte staat en veroorzaken veel lawaaihinder voor de omwonenden, vooral omdat de straat veelvuldig gebruikt wordt door zwaar vervoer.

De werken worden uitgevoerd op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 maart. Er zal een volledig parkeerverbod gelden in de werfzone tussen de Nijverheidskaai en de Korte Moeie.

Uitharden van de weg dient te gebeuren in de eerste week van april (= paasvakantie). In deze week is bewonersparkeren mogelijk. Bewoners kunnen via het kruispunt Tieltsesteenweg-Korte Moeie aan de woning geraken.

 

De werken vinden op dat tijdstip plaats om minder hinder te creëren (minder werk- en schoolverkeer tijdens de paasvakantie). De kruispunten blijven vrij voor het verkeer. Doorgaand verkeer dient de grote omleiding te volgen: Nijverheidskaai, Nieuwendorpe, via Ringlaan naar N9 en omgekeerd.

Een week vóór de werken starten, worden deze aangekondigd met signalisatieborden op de Tieltsesteenweg, maar ook op alle toegangswegen naar Eeklo.

 

...