Nieuws
< TERUG NAAR OVERZICHT

19 november 2012

Uitnodiging herinrichting stadspromenade N9 Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo wenst de doortocht van de N9 te hertekenen.  Vandaag is de N9 een drukke weg die dwars door Eeklo snijdt.  Met de aanleg van de zuidelijke omleidingsweg R43 zal heel wat doorgaand verkeer uit het stadscentrum van Eeklo gehaald worden. Dit geeft mogelijkheden om van het centrum een nog mooiere plaats te maken waar het gezellig wonen, winkelen en vertoeven is.

Door het stadsbestuur is reeds een ontwerper aangesteld voor de herinrichting van de doortocht.  Deze herinrichting zal een drastische ommekeer maken ten aanzien van de huidige inrichting, de ruimte voor het doorgaand verkeer  zal immers afnemen en het verblijfsgebied zal  toenemen en aantrekkelijker worden.  Ook de verhouding tussen de weggebruikers zal wijzigen, met meer plaats voor voetgangers en fietsers, terwijl anderzijds de belangrijke centrumfuncties nog steeds goed bereikbaar moeten zijn. Hoe die inrichting er uit zal zien, rekening houdende met deze vele mogelijkheden en eisen, is op vandaag niet bekend.  Maar het wordt zeker anders.

Graag nodigen we u uit om mee van gedachten te wisselen over de toekomst van de N9 en dus over  het centrum van Eeklo:.

-       hoe ziet u deze heringericht?

-       aan welke kwaliteiten en wensen zou dit moeten beantwoorden?

Het is niet de bedoeling om samen een gedetailleerd plan uit te tekenen maar wel om een aantal basisprincipes aan te stippen en aandachtspunten, bekommernissen of wensen te vermelden.

We werken met verschillende belangengroepen die we in aparte vergaderingen laten bijeenkomen. We hebben u als vertegenwoordiger van de ondernemers uitgekozen om een eerste aanzet te geven.

Kunt u ons laten weten of u kan aanwezig zijn op MAANDAG 10 DECEMBER 2012 OM 19.30 UUR in JEUGDCENTRUM KUBIEK aan de Kerkstraat 121 in Eeklo? U kan uw wagen kwijt in de buurt van KUBIEK (vb Stassano), maar niet op het terrein zelf. De vergadering zal ongeveer 2 uren duren.

 

   

Katty Van de Voorde

communicatie- en informatiecošrdinator

Industrielaan 2, 9900 Eeklo
Tel. 09 | 218 28 96 - Fax 09 | 218 28 51 - Gsm 0498 | 91 38 99
katty.van.de.voorde@eeklo.be - www.eeklo.be