Nieuws
< TERUG NAAR OVERZICHT

13 februari 2015

Knip Eeklo Centrum

Onderstaand bericht van de voorzitter van de economische raad welke we u niet willen onthouden.

Voor zij die niet zo goed op de hoogte zijn van dit dossier, bij de nieuwsberichten op de okee  website vindt u eveneens  

het voorafgegane persdossier.

Mvg.

Het OKEE bestuur.Beste leden van de economische raad

 

We boekten een megasucces: ‘de knip’ is van tafel!

Ieder van jullie heeft allicht via de pers reeds vernomen dat het stadsbestuur heeft ingezien dat de Eeklonaar geen ‘knip’ wil. Op basis van een goed onderbouwd dossier en gebundelde krachten hebben we het gezond verstand laten zegevieren!

De tekst vanuit de stad, luidt als volgt:

 

"De Eeklose politieke meerderheid is het er over eens dat de optie om een 'KNIP' in het Eeklose centrum te realiseren NIET opgenomen wordt in het nieuwe verkeerscirculatieplan. Eind februari komt er een speciale gemeenteraadscommissie waarbij het plan dat opteert voor maximale filtering met als streefdoel een autoluw centrum uitvoerig besproken zal worden. Na de komst van de ring zal er bij de heraanleg van het Eeklose centrum (na 2020) voor gezorgd worden dat de Ring het snelste alternatief is voor alle doorgaand verkeer. Zo moet ook in de toekomst de leefbaarheid voor ieder van ons in ons centrum gegarandeerd worden."

 

Na overleg met de verschillende partners van ‘Ondernemend Eeklo’ hebben we besloten om de info-avond van dinsdag 17/2/15 in CC De Herbakker uit te stellen.

Maar we hebben al veel meegemaakt en blijven natuurlijk alert. We houden de opmaak van de definitieve tekst van de samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo/AWV nauwlettend in de gaten.

Mocht men proberen om daar toch andere accenten te leggen dan organiseren we onze info-avond onmiddellijk en voeren we verder actie.

 

Willen jullie de mensen die jullie reeds contacteerden op de hoogte brengen van het uitstel van de info-avond?

 

Dank aan iedereen voor het enthousiasme en de vele steunbetuigingen!

 

Groetjes

 

Nicole De Munter

Voorzitter