Nieuws
< TERUG NAAR OVERZICHT

26 november 2014

BIN-Z / inbraakpreventie

 

Een drietal weken terug hadden we het uitvoerig over de inbraakproblematiek.

Een direkt gevolg was een middagvergadering met als thema  "inbraakpreventie en -communicatie", een initiatief van Schepen C. De Waele.

Na enige ervaring uitgewisseld te hebben werd er gesproken over het "BIN-Z" (buurt-informatie-netwerk voor zelfstandigen).

Kortom, de politie beschikt over de mogelijkheid ons allen te informeren bij inbraken, onregelmatigheden, noodsituaties, ...

Zij beslissen uiteraard zelf wat er precies verspreid wordt, dit kan uiteraard onder impuls van ons allen door 101 te bellen.

Wens u deel uit te maken van dit netwerk mail ( info@okee-eeklo ) ons dan voor 01 dec. volgende gegevens. :

 

Naam bedrijf    -     contactpersoon     -     GSM of email (beiden kan ook)     -     gegevens zijn "privé" of "openbaar" ?

--------------          -------------------         ------------------------------------           ------------------------------------

--------------          -------------------         ------------------------------------           ------------------------------------

--------------          -------------------         ------------------------------------           ------------------------------------

 

Per bedrijf kunnen er meerdere personen opgegeven worden dit vlgs. bovenstaande sructuur.

 

Het is de bedoeling dit BIN-Z netwerk begin december op te starten.

 

Een vrij snelle volgende stap gaat ook zijn dat er aan de invalswegen borden worden geplaatst om mensen (inbrekers, ... ? ) te informeren dat er hier een BIN-Z netwerk aanwezig is.

 

We wensen hierbij te melden dat we dit niet willen beperken tot enkel "OKEE" leden, maar dat we de info van alle handelaars, zelfstandigen zullen verwerken en toevoegen.

 

Bij deze een uitdrukkelijke oproep, stelt u een inbraak of een onregelmatigheid vast, bel ogenblikkelijk 101 en binnen een mum van tijd is gans het netwerk op de hoogte.

 

Vragen of bedenkingen kunnen as. maandag alsnog besproken worden op de OKEE activiteit "Help mijn batterijen lopen leeg. (Shamon 19.30 h.)

 

Onderstaand uitvoerige info van het stadsbestuur en politie waarvoor dank !

 

 

Het "OKEE" bestuur.

 

 

Logo BIN

 

Naar aanleiding van een bijeenkomst tussen stad, politie en een aantal ondernemers enkele weken geleden, waarbij het ging over inbraakpreventie en –communicatie, werd het aanbod gedaan om het BIN-Z netwerk dat reeds bestaat, uit te breiden tot de leden van OKEE.

Alle leden hebben de kans om zich aan te sluiten. Het is de bedoeling dat je bij verdachte zaken / handelingen de politie verwittigt, zodat iedereen binnen het BIN zo snel mogelijk geïnformeerd wordt.

Het systeem is kosteloos voor de deelnemers, de financiering wordt door de stad gedragen.

 

Is het mogelijk om onderstaand formuliertje in te vullen en ons terug te bezorgen (via okee    info@okee-eeklo.be ) tegen 1 december aub? U kan maximum drie contactpersonen opgeven.

 

Wat is een BIN-Z en wat is het doel ?

Een BIN-Z is een netwerk dat door de zelfstandigen van een bepaald gebied of wijk gecreëerd wordt en door de lokale politie beheerd wordt. Het is de politie zelf die bepaald of ze bij het ontvangen van een oproep het nodig achten om het BIN-Z te activeren.

Het buurtinformatienetwerk heeft drie belangrijke doelstellingen:

- de kloof tussen bevolking en politie verminderen
- het veiligheidsgevoel verhogen
- het meldingsgedrag verhogen

Dankzij het buurt informatie netwerk willen we samen een aantal misdrijven helpen voorkomen maar ook wanneer er ander gevaar dreigt zoals bij stormweer of andere calamiteiten willen we de inwoners op deze manier zo snel mogelijk kunnen inlichten . BIN-leden patrouilleren niet, zijn geen burgerwacht en zijn geen verklikkers. Ze stellen nuttige informatie in verband met mogelijke kleine en grote criminaliteit ter beschikking van de politie en medeburgers. En dit op het vlak van veiligheid en criminaliteit.

Bij het opstarten van een Bin worden bij het binnenrijden van de BIN zone langs de hoofdwegen  speciale borden geplaatst (zie logo hierboven ) om aan te duiden dat er een netwerk actief  is.

Hoe werkt het Buurt Informatie Netwerk?

Merkt u iets abnormaal op, of er is iets gebeurd: bel 101.

De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Het BIN-netwerk wordt opgestart zodra de politie oordeelt dat er nuttige informatie voor de burger is. Het bericht wordt verspreid naar alle BIN-leden en roept op tot preventie en/of waakzaamheid. De berichten worden via SMS en/of per email verzonden.

 

 

Belangrijk !!

Voor iedere persoon die tot het BIN wil toetreden dient er een apart emailadres of GSM nummer vermeld te worden.

 

 

Contactpersoon 1

Gsm nummer

 

 

Emailadres

 

Contactpersoon 2

Gsm nummer

 

 

Emailadres

 

Contactpersoon 3

Gsm nummer

 

 

Emailadres

 

Mijn gegevens zijn ( aankruisen wat past )

PRIVE

OPENBAAR

Handtekening

X