Ledenklankbord
< TERUG NAAR OVERZICHT

4 September 2020

aankoop elektrische laadpalen

Gezamenlijke aankoop elektrische laadpalen voor wagens
Geachte ondernemer
ln het kader van de provinciale subsidiebelofte die de dienst economie van de stad Eeklo in samenwerking met Voka en enkele Eeklose bedrijven hebben ontvangen, bestaat de mogelijkheid tot een gezamenlijke aankoop van elektrische laadpalen. Met het toekennen van de subsidies wensen de vermelde partners in te zetten op duurzame bedrijventerreinen. Voor de stad Eeklo is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen ten opzÍchte van hernieuwbare elektriciteit een doelstelling uit de meerjarenplanning.
Overweegt u de aankoop van één of meerdere elektrische laadpa(a)l(en)voor uw bedrijf? Fijn! Want dan kan u genieten van aantrekkelijke voorwaardenl
lnteresse? Mail voor 13 september 2O2O uw contactgegevens naar econom ie@eeklo. be.
Daarna vragen wij de offertes aan en kunnen we de prijs per bedrijf, na tussenkomsVkorting provincie bepalen. Het subsidiebedrag wordt immers bepaald à rato van het aantal deelnemende bedrijven.
Nadien hoort u ons opnieuw met een concreet voorstel. Pas na het ondertekenen van het voorstel is
uw aanvraag definitief
Hoogachtend
Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor d burgemeester - art.28O
Christophe De Waele
schepen lokale economie


Bestand: brief_aan_ondernemers_BT.pdf