Ledenklankbord
< TERUG NAAR OVERZICHT

5 November 2019

Wiekie bonnen

Beste ondernemer

Al gedacht aan een eindejaarsgeschenk voor je personeel?
De WIEKIE-bon (Winkel In Eeklo Koop in Eeklo) is een geschenkbon waarmee je bij méér dan 100 handel- en horecazaken in Eeklo terecht kan.

WIEKIE-bonnen (€ 10 en € 25) bestellen kan eenvoudig via www.eeklo.be/wiekiebon - zie onderaan bestelformulier.

We geven nog graag mee dat geschenkbonnen fiscaal aftrekbaar zijn!

Met vriendelijke groet

Christophe De Waele Schepen lokale economie

Thierry Smet voorzitter economische raad

Nicole Daelemans ambtenaar lokale economie


Eindejaarsfeesten (Sinterklaasfeest, kerstfeest, nieuwjaarsfeest)

Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW)
40€ per jaar per medewerker + 40€ / kind ten laste. 100% fiscaal aftrekbaar & RSZ-vrijstelling3

Geschenken in de vorm van geschenkbonnen zijn 100% fiscaal aftrekbaar, als ze een totaal bedrag van 40 euro/jaar/werknemer en 40 euro/jaar/elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en toegekend worden n.a.v. het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.

Regelgeving
RSZ: het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hierna het RSZ-besluit genaamd, art. 19 §2 14°, a).
Fiscale aftrekbaarheid: in principe zijn sociale voordelen (waaronder geschenkbonnen) geen beroepskosten en dus niet fiscaal aftrekbaar. Maar volgens het commentaar op het wetboek inkomstenbelasting wordt voor geschenkbonnen een uitzondering gemaakt: nr. 53/214, 2de lid, 8°, Com.IB 92.

Eervolle onderscheiding
Maximumbedrag per jaar per werknemer (incl. BTW) 120€ per dienstjaar. 100% fiscaal aftrekbaar & RSZ-vrijstelling

Geschenken in de vorm van geschenkbonnen die aan de werknemer worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt zijn 100% fiscaal aftrekbaar als ze een totaal bedrag van 120 EUR per jaar per werknemer niet overschrijden.
Wat wordt met een eervolle onderscheiding bedoeld?
Onder ‘eervolle onderscheiding’ moet worden verstaan, een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid, enz. (een erkenning n.a.v. een jubileum binnen de onderneming - bv. 20 jaar dienst - wordt dus niet beschouwd als een eervolle onderscheiding).

Regelgeving:
RSZ: RSZ-besluit, art 19 §2, 14°, b).
Fiscale aftrekbaarheid: in principe zijn sociale voordelen
waaronder geschenkbonnen) geen beroepskosten en dus niet fiscaal aftrekbaar. Maar volgens het commentaar op het wetboek inkomstenbelasting wordt voor geschenkbonnen een uitzondering gemaakt: nr. 53/214, 2de lid, 8°, Com.IB 92.4

Nicole Daelemans
Ambtenaar lokale economie
Markt 34, 9900 Eeklo
Tel. 09 218 29 07 - Fax 09 218 28 01
nicole.daelemans@eeklo.be - www.eeklo.be